Global value 'ZobrazMenuLastMinute' was not recognised.: <mw:Block Condition="global:ZobrazMenuLastMinute==true">
Ukonceni nedeklarovaneho tagu </mw:Block>

| GLOBTOUR

špecialisti na Vašu dovolenku
pre predajcov
vstup

ZMLUVNÉ VZŤAHY A VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

REKLAMAČNÝ PORIADOK

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

Ministerstvo hospodárstva SR - Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Orgán dozoru a subjekt alternatívneho riešenia sporov: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislavae pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. BOX č. 5, 82007, Bratislava

SPLNOMOCNENIA